دیجیتال مارکتینگ یا همان بازاریابی اینترنتی به چه معناست؟

دیجیتال مارکتینگ شامل تمام فعالیت‌های تبلیغاتی و بازاریابی اینترنتی است که برای جذب مشتریان، افزایش فروش و ارتقای برند استفاده می‌شود. به طور کلی، دیجیتال مارکتینگ یا بازاریابی دیجیتال به هر فعالیت بازاریابی اشاره دارد که از طریق اینترنت و رسانه‌های الکترونیکی انجام می‌شود. اصطلاح بازاریابی دیجیتال یا دیجیتال مارکتینگ از دو دهه پیش تاکنون […]

بریم ادامه...